Savet Mesne zajednice održao konferenciju za novinare

Rukovodstvo MZ Banja Koviljača na ovoj konferenciji predstavilo rezultate trogodišnjeg rada ocenjujući da bi status Gradske opštine doprineo bržem razvoju ovog turističkog mesta.

Radosav jošić, predsednik našeg MO i član Saveta MZ, na ovoj konfereenciji izmedju ostalog je rekao da se svi infrastrukturni radovi u Banji Koviljači odvijaju preko JP"Direkcija" i da MZ u tim poslovima nema nadležnosti, ali je ipak svake godine izdvajan deo novca za nasipanje ulica i puteva rizlom. Takodje, Jošić je rekao da u Banji Koviljači postoji dosta porblema koji su van domena Saveta MZ, a čije rešavanje bi mnogo značilo, i naveo neke od njih:

-završetak sportske hale, pre svega zbog djaka u OŠ"Vera Blagojević", ali i njenog mnogo šireg značaja,

- potrebno je uraditi jednu savremenu - modernu saobracajnicu koja bi povezala Banju koviljači sa zaobilaznim putem. Na ime izgradnjom zaobilaznog puta Banja Koviljača je ostala bez tzv. tranzitnog turizma, a on je bio značajan,

-neophodno je što pre uraditi, tj. izvršiti rekonstrukciju glavne ulice jer je u veoma lošem stanju,kišna kanalizacija ne funkcioniše.Posebno je kritično stanje ove ulice od ulice Žikice Jovanovića do kozlučkog navoza, gde ne postoji ni trotoar i tim delom je veoma opasno kretanje pešaka, a naročito dece,

-potrebno je uraditi plan razvoja turizma na nivou grada Loznica i razvoj Banje Koviljače usmeravati u tom pravcu,

-potrebno je u Banji Koviljači, uz pomoć gradske uprave, otvoriti Kancelariju za kulturu, omladinu i sport.Na ime, u Banji Kovilači se svake godine održava dosta manifestacija koje upotpunjuju turističku ponudu i promovišu Banju Koviljaču i grad Loznicu. Savet MZ podržava ove manifestacije, ali ne može da im da finansisku podršku. Osnivanjem kancelarije sve aktivnosti vezane za te manifestacije bile bi u njenoj nadležnosti, a tada bi se i mladi mogli aktivno uključiti da kreiraju njen rad,

-mi smo iskreno zabrinuti za stanje u HTP"Banja Koviljača" i pitamo se kada će se preduzeti mere za oporavak ovog preduzeća, koje uz Specijalnu bolnicu treba da bude nosilac turističke aktivnosti,

-tu je i niz problema iz oblasti infrastrukture, pre svega kanalizacija, snabdevanje zdravom pijaćom vodom u brdskim delovima Banje koviljače iz gradskog vodovoda, rekonstrukcija niskonaponske električne mreže u nekim delovima Banje Koviljače, prosecanje nekoliko novih ulica gde je potrebo rešiti imovinsko- pravne odnose, odsnosno izvršiti eksproprijaciju zemljušta kao i iz

gradnja nove zelene pijace jer je postojeća ne odgovarajuća.

 

Rešavanje ovih problema zančilo bi mnogo pre svega za građane Banje Kovljače ali i za one koji dolaze u Banju Koviljaču kao gosti.

Pretraga

logo.jpg

Opštinski odbori