MO SPS Banja Koviljaca održao konferenciju za medije

U ponedeljak 25.02.2013.godine MO SPS u Banji Koviljaci održao je konferenciju za novinare. Na ovu konferenciju odazvali su se predstavnici: TV Podrinje, TV LOTEL i Loznickih novosti. Predsednik MO SPS Banja Koviljaca, Radosav Jošic izmedu ostlog je rekao:
Kao što se zna, MO SPS u Banji Koviljaci važi za jednu od najbolje organizovanih u okviru Gradske organizacije SPS u Loznici. Mi nastojimo da održimo ovakav nivo, pa zato moram najpre da kažem da smo u tom cilju, ali pre svega zahvaljujuci znacajnom broju mladih koji su se u poslednje vreme uclanili u našu MO, pristupili organizovanom radu mladih u našoj Mesnoj organizaciji, pa smo pre izvesnog vremena izabrali rukovodstvo mladih socijalista. I upravo na njihov predlog ove godine ce mo po prvi put na prigodan nacin obeležiti 8.mart, dan žena, a tokom godine bice niz aktivnosti u organizaciji mladih iz naše Mesne organizacije.
Pored ovoga želim da naglasim da je naš cilj, da aktivno ucestvujemo u rešavanju svih problema u MZ Banja Koviljaca. Ovog puta necu govoriti o problemima iz oblasti infrastrukture, kojih je u Banji Koviljaci mnogo. Naš cilj danas jeste da predstavimo i ukažemo na neke probleme i pitanja cije rešavanje bi imalo poseban znacaj za Banju Koviljacu, odnosno njene gradane.
- Naravno, najveci problem predstavlja velika ne zaposlenost i lokalna samouprava treba da uloži dodatne napore u cilju rešavanja ovog problema,
-mi smo iskreno zabrinuti za stanje u HTP "Banja Koviljaca" koje bi trebalo da bude nosilac turisticke aktivnosi u našem kraju, a vidimo u kakvom stanju se ono danas nalazi,
-objekat "Železnickog doma" predstavlja pravo ruglo, a cini mi se i opasnost, jer niko sa sigurnošcu ne zna da li može doci do rušenja krovne konstrukcije ili možda samog objekta, a to bi moglo ugroziti prolaznike koji bi se u tom momentu našli u njegovoj blizini,
-mi takode mislimo da je i objekat "Sanatorijum" u nedopustivo lošem stanju imajuci u vidu da je deo Opšte bolnice u Loznici. Uslovi u kojima zaposlenu tu rade kao i uslovi u kojima se pružaju zdravstvene usluge pacijentima, su na veoma niskom nivou,
-potrebno je, po nešem mišljenju, da se u Banji Koviljaci otvori Kancelarija za kulturu, omladinu i sport koja bi imala za cilj da usmerava i organizuje aktivnosti iz ovih oblasti, a mladi bi bili u prilici da kreiraju njen rad,
-Takode, mislimo da lokalna samouprava mora da sacini jedan kvalitetan Program razvoja turizma u Gradu Loznica, pa na osnovu ovog programa da se vidi gde je mesto Banje Koviljace, pa u tom pravcu praviti plan daljeg razvoja same Banje Koviljace. U sklopu ovoga predlažemo da se sedište TOG Loznica, premesti u Banju Koviljacu.
Rešavanje svih nabrojanih problema, ili pitanja, imalo bi veliki znacaj za Banju Koviljacu. Naravno, mi nismo u mogucnosti da ih direktno rešavamo. Mi možemo samo da iniciramo njihovo rešavanje, što i jeste naš cil. Zato ce mo nastojati najpre preko najužeg rukovodstva GO SPS Loznica, a zatim i preko odbornicke grupe SPS u Skupštini Grada Loznica, da tražiumo nacine za njihovo reševanje.

Pretraga

logo.jpg

Opštinski odbori