Mesni odbor SPS Banja Koviljača održao konferenciju za novinare

MO SPS Banja Koviljača održao je 21.08.2012.godine konferenciju za novinare.Ovoj konferenciji odazvali su se novinari TV Lotel i Lozničkih novosti.

Konferenciji su prisustvovali potpredsednici GO SPS Loznica Dragan Pavlović i Sava Babić.

Povod za održavanje konferencije bilo je uručenje članskih kartica za 40 novoprimljenih članovih u našoj MO kao i predstavljanje inicijative za rešavanje infrastrukturnih problema u MZ Banja Kovoljača.

U svom obraćanju novinarima, predsednik Mo SPS Radosav Jošić, izmedju ostalog je rekao:

"Mesna organizacija SPS Banja Koviljača važi za jednu od najbolje organizovanih u okviru GO SPS Loznica.Jedna od najvažnijih i stalnih aktivnosti u radu naše Mesne organizacije jeste omasovljenje, tj. prijem novih članova u stranku. Pored toga, mi želimo da se aktivno uključimo u rešavanje svih problema na području MZ Banja Koviljača, a pre svega problema iz oblasti infrastrukture.

Mi danas uručujemo članske kartice za 40 novoprimljenih članova. Moram da kažem da je broj novoprimljenih članova  veći, ali za ovu priliku pripremljeno je ovoliko članskih kartica. Što se tiče starosne stukture, u stranku dolaze novi članovi svih uzrasta, a zadovoljan sam brojem novoprimljenih mladih, do 30 godina starosti.

Kada je u pitanju naša aktivnost u pogledu rešavanja infrastrukturnih problema, reći ću  da je tih problema u Banji Koviljači zaista mnogo i mi treba da se dogovorima šta su prioriteti, pa da preko odbornika iz naše Mesne ogranizacije i odborničke grupe SPS u Skupštini grada Loznica, kao uz pomoć najužeg rukovodstva GO SPS Loznica i naših predstavnika u Savetu Mesne zajednice, tražimo njihovo rešavanje. Ova pitanja trebalo bi da budu predmet rasprave Zbora građana, ali Zbor građana se ne održava godinama, pa gradjani nemaju priliku nigde ni da traže rešavanje odredjenih problema.

Po mom mišljenju, niz je problema koje treba što pre rešavati. Navešću neke od njih :

-kanalizacija - u pojedinim delovima Banje Koviljače potrebno je izvršiti rekonstrukciju, a na više lokacija gde ne postoji izgrađena kanalizacija i fekalni otpadi se ispuštaju u potoke, izgraditi kanalizaciju,

-obezbediti snabdevanje zdravom pijaćom vodom u brdskim delovima Banje Koviljače iz gradskog vodovoda, gde sada ne postoji,

-asfaltiranje dela Jadranske ulice za koji postoji projektna dokumentacija,

-otvoriti put pored centra za azilante jer je dosadašnji zatvoren izgradnjom betonske ograde pored centra,

-izgradnja zelene pijace jer je postojeća ne odgovarajuća, kao i niz drugih problema.

Pored navedenog, zalažemo se da se što pre reši pitanje statusa MZ Banja Koviljača i dobijanje statusa Gradske opštine. Takodje, tražimo da se ispoštuje i primeni odluka usvojena od strane odbornika Skupštine grada Loznica vezano za sredstva od boravišne takse."

Pretraga

logo.jpg

Opštinski odbori