Istorijat

Malo vremeplova

Tog leta i jeseni 1990. godine, bubnjevi rata okružili su sa svih strana granice države Jugoslavije. Višedecenijske protivurečnosti, ohrabrene padom “berlinskog zida” i narušavanjem svetske ravnoteže, naglo su izbile na površinu. Od Versajskog pakta i rođenja prve Jugoslavije prošle su bile 72 godine. Strane koje su posle Prvog svetskog rata smatrale nastanak ove zemlje svojim gubitkom, rešile su da pokušaju povratiti izgubljeno.

Na temelju procene da je Savez komunista odigrao do kraja svoju istorijsku ulogu, nastala je Socijalistička partija Srbije.

U lozničkom kraju, prema ranije utvrđenom kalendaru Socijalističke partije Srbije, do polovine oktobra, većina mesnih organizacija je okončala izbore. Do tog vremena predloženo je 55 kandidata za predsednika Opštinskog odbora, 33 za sekretara, a ova partija je na području cele Opštine već imala 6200 članova. U broju od 23. novembra 1990. godine, Lozničke novine pod naslovom “doktor Petrović predsednik” beleže:

“Drugog dana novembra završeni su izbori u Opštinskom odboru Socijalističke partije u Loznici. Za predsednika odbora izabran je doktor Milan Petrović, hirurg, direktor Zdravstvenog centra, a za podpredsednika Radovan Simić, profesor, direktor Narodne biblioteke, Milivoje Miletić, mašinski inžinjer I Dragutin Đurić, vlasnik privatnog preduzeća “Luk”. Sekretar Izvršnog odbora je Vojislav Gordanić, prosvetni radnik”.

 

Prvi koraci

U susret formiranju Socijalističke partije Srbije, vođene su, kao što je poznato, dve paralelne rasprave – jedna u Socijalističkom savezu, a druga u Savezu komunista. Rasprave su I na području lozničke opštine pokazale da građani žele promene, I to bez odlaganja.

U našem Programu pisalo je:

… Socijalistička partija Srbije smatra da je predstavnička demokratija nezaobilazna tekovina savremene civilizacije. To podrazumeva slobodne, tajne I neposredne izbore narodnih predstavnika, isticanje većeg broja kandidata, slobodno udruživanje građana u političke partije I pokrete.

Ukidanje pojedinačne ili grupne samovolje osnovna je svrha demokratije I znači uspostavljanje vladavine prava, a nezavisna sudska vlast bitno je obeležje pravne države.

Zalažući se za reformu političkog sistema SPS se zalaže za doslednu primenu u našem zakonodavstvu svih ljudskih prava formulisanih u povelji I konvencijama Ujedinjenih nacija…

 

Prvo članstvo

Do polovine avgusta 1990. godine, po broju učlanjenih u Socijalističku partiju Srbiju loznička opština bila je vodeća u Podrinjsko-kolubarskom regionu. Po odzivu je prednjačilo selo Bradić, gde je učlanjeno 450 seljaka, ili svaki drugi meštanin. Slična situacija bila je i u Lešnici, Donjem Dobriću, Trbušnici i Banji Koviljači.

Zanimljivo je da su od ukupnog broja do tada učlanjenih više od dve trećine bili oni koji ranije nisu članstvovali ni u kakvoj partiji. Taj podatak je najverodostojnije demantovao glasine da je SPS drugo ime za Komunističku partiju.

 

MESNA ORGANIZACIJA SPS BANJA KOVILJAČA

Odmah po formiranju SPS, počelo je učlanjivanje u mesnoj organizaciji Banje Koviljače. Među prvima učlanili su se:

  1. Oljača Dušanka – 1950. godište
  2. Živanović Dragica – 1947. godište
  3. Drljić Rajko – 1957. godište
  4. Maksimović Nenad – 1941. godište
  5. Ninković Vojislav – 1932. godište
  6. Jovanović Slobodan – 1932. godište

Ovo su bili prvih šest članova SPS u Banji Koviljači, a učlanili su se 26.07.1990. godine. Posle ovoga, krenulo je masovno učlanjenje u SPS i do decembra meseca 1990. godine u Banji Koviljači učlanilo se 442 člana.

Prvi predsednik Mesnog odbora SPS Banja Koviljača bio je Pejović Radovan.

Članovi Opštinskog odbora MO SPS Banja Koviljača bili su :

  1. Jakovljević Milan
  2. Matić Dragan
  3. doktor Sremčević Nikola

Član Izvršnog odbora bio je doktor Sremčević Nikola.

Tako je stvorena i počela da deluje MO SPS Banja Koviljača. Dugo godina je bila najmasovnija i najbolje organizovana Mesna organizacija u okviru Opštinske organizacija SPS Loznica. Dala je niz kvalitetnih i stučnih kadrova, a neki od njih su zauzimali značajna mesta u političkom i društvenom životu.

Dešavanja u našoj zemlji posle oktobra meseca 2000. godine bitno su uticala i na život i rad naše Mesne organizacije…Ali, ovde ćemo završiti sa vremeplovom.

Ko smo i šta smo danas?

  SPS je danas , od ne opravdano omrznutog političkog činioca postala prihvatljiv politički partner u vršenju važnih društvenih i državnih poslova. Ubudućnosti,SPS će biti ne samo prihvatljiv već i poželjan i neophodan politički faktor , koji će svojim idejama, kvalitetom kadrova,poštenim i upornim radom i pre svega iskrenom brigom za siromašne (nezaposlene , penzionere , omladinu , radnike i seljake i druge slojeve stanovništva ) delovati kao faktor stabilnosti , neko u čiji se rad i kvalitet veruje , a u iskrenos ne sumnja. 

Socijalisti moraju zbiti svoje redove , ostvariti potpuno jedinstvo članstva i rukovodstva , čuvati , graditi i unapređivati pozicije koje su teško osvojili i uvek biti spremni za nove izbore koji nas nikada nesmeju iznenaditi . Zato moramo  iznaći nove metode politčkog delovanja. U strukturi kadrova koji deluju u SPS već duži niz godina mora se uključiti veći broj mladih , doraslih ovom vremenu koji će uneti i ideje elektronike i informatike . Takve ideje će sigurno dati novi impuls političkom delovanju SPS .

Za ostvarivanje naših ideja neophodno je vreme i novac , ali i neprekidan rad i energija.Sigurno je da gradjani sve više  prepoznaju naša nastojanja .  Naša je obaveza da im približimo naše ideje i program i da o njihovom ostvarenju oni uvek budu blagovremeno obavešteni .

Zato pozivamo sve one , pre svega mlade , koji su spremni da prihvate , popularišu i tumače ideje i program SPS , da nam se pridruže , pa da zajedno , sigurnim korakom , stvaramo bolji život za sve u Srbiji.

  MESNI ODBOR

Na izbornom sastanku  Mesne organizacije održanom 15.05.2011.godine izabran je sadašnji Mesni odbor u sledećem sastavu : 

1. Jošić Radosav r.1953.g.  predsednik

2.Vlajković Milan  r.1970.g.  sekretar

3.Božić Milovan  r.1948.g.  član

4.Petrešević Mihailo         r.1941.g.   član

  5.Maksimović Branka     r.1981.g. član

  6.Đurić Miloš r.1952.g.    član

7.Babalj Stana  r.1953.g. član

8.Negić Milivoje r.1951.g. član

9.Tanacković Živan r.1935.g.  član

       10.Marinković Dragan   r.1949.g. član

       11.Jović Slobodan r.1951.g. član

       12.Oljača Dušanka  r.1950.g. član

       13.Dupljanin Tomislav                 r.1954.g  član

       14.Vučetic Dragoljub r.1953.g.  član

       15.Šojić Mihailo                            r.1990.g. član

       16.Ristivojević Ljiljana r.1991.g. član

       17.Vržina Aleksandar                   r.1989.g. član

       18.Jovanović Milena                     r.1945.g. član

       19.Župančić Vlado r.1971.g. član

       20.Miladinović Dragana   r.1953.g.                 član

       21.Jovanović Đorđe  r.1962.g. član

       22.Purić Dragan                            r.1965.g.   član

       23.Kikić Jezdimir r.1959.g.                           član 

 

Članovi Gradskog odbora SPS Loznica su : 

1.Jošić Radosav 

  2.Babalj Stana 

3.Jovanović Đorđe

 

Radosav Jošić je i član Izvršnog odbora GO SPS Loznica  

Radosav Jošić je odbornik u Skupštini grada Loznica  i šef je odborničke grupe SPS - PUPS - Grupa građana , privrednika i poljoprivrednika. 

Babalj Stana je član Upravnog odbora JP "Direkcija za upravljanje i razvoj Banje Koviljače" Banja Koviljača.

Maksimović Branka je član Školskog odbora osnovne škole " Vera Blagojević " u Banji Koviljači .

 

Pretraga

logo.jpg

Opštinski odbori