Извештај о раду Месне организације СПС Бања Ковиљача за период мај 2011. године октобар 2014. године

На самом почетку овог извештаја желим да вас подсетим да смо ми пре непуне четири године, на прошлом изборном састанку који је одржан 15.маја 2011. године, прихватили и усвојили задатке за наредни период, што нам је и било у највећој мери водиља у нашем раду у извештајном периоду. И како смо тада рекли, за деловање и рад сваког члана, за њихову активнос, одговорно је руководство, тј Месни одбор на челу са председником. Морам рећи да је први циљ новоизабраног Месног одбора био усмерен на консолидацију и што боље организовање даљег рада наше Месне организације, како би се створила што повољнија клима у погледу успешног рада у остваривању свих задатака који су били пред нама у наредном периоду. И управо смо сви ми и уложили максимум напора да тада планиране задатке и остваримо, или да их остваримо у што је могуће већој мери. Зато ћу покушати да представим, или је можда боље рећи да подсетим, шта смо ми то радили у извештајном периоду.

Како је омасовљење партије перманентан задатак, настојали смо да се пријему нових чланова свих узраста, али пре свега младих, посвети пуна пажња. Трудили смо се да активирамо и наше чланове који су се мало "успавали", али смо улагали напоре да привучемо пажњу и оних неопредељених у погледу припадности било којој политичкој опцији, како би на будућим изборима који су били пред нама, своју наклоност поклонили нама. Мислимо да смо по овом питању били успешни, учлањено је доста нових чланова свих узраста, а нарочито младих. Наравно, ово мора да буде први задатак и новог руководства Месне организације на челу са председником.

Састанке Месног одбора одржавали смо уредно, увек када је за тим била потреба, као и састанке Месне организације. Можда није одржан довољан број састанака Месне организације, али на ове састанке пре свега утиче потреба која произилази из задатака које пред нас ставља руководство ГО СПС Лозница. Како, по нашој оцени, руководство ГО СПС Лозница у извештајном периоду није испољило довољну активност, самим тим се и пред нама нису појављивали задаци који би изискивали чешћа окупљања свих чланова Месне организације. За сва важнија дешавања, састанци Месне организације су одржавани, а одзив чланова био је променљив,некада у већем, али некада у мањем броју присутних.

Када је у питању наша активност везано за иницијативу да Месна заједница Бања Ковиљача добије статус Градске општине, морам рећи да ту нисмо остварили жељени резултат, али такође желим да нагласим недовољну активнос пре свега наших чланова, мислим на чланове из редова СПС, који су на позицијама где су могли, да је било воље, или је можда нешто друго у питању, да се ангажују и ово питање бар покрену са мртве тачке. Али, на жалост, нико од њих никада није ни поменуо ову иницијативу. Наш Месни одбор је по овом питању предузимао одређене активности, али без подршке оних које сам поменуо, нисмо могли ништа. Овде пре свега мислим на нашу одборничку групу у Скупштини града Лозница. Такође, председник Скупштине града Лозница, а уједно и председник ГО СПС Лозница могао је по овом питању да да свој допринос. Подсетићу још да смо одржали заједнички састанак са представницима Месног одбора СПС Лешница, где смо усвојили одређене закључке о вођењу заједничких активноси по овом питању. Имали смо искрену вољу и жељу да наставимо даљи заједнички рад по овим закључцима, али из нама непознатих разлога ова активност је од стране Месног одбора Лешница прекинута. Морам да кажем да смо ми у нашем Месном одбору били мишљења да је овакав начин рада и повезивања Месних организација користан са аспекта интереса СПС у целини. Нису овде били само закључци по питању формирања Градских општина, било је ту још добрих идеја. Зато наш Месни одбор предлаже да се, где год је то могуће, уведе ова пракса повезивања и заједничког рада појединих Месних организација са циљем решавања истих или сличних проблема у појединим Месним заједницама. Мислим да би овакав начин рада допринео популаризацији СПС.

Прва смо Месна организација у оквиру ГО СПС Лозница која је формирала Актив младих и изабрала њихово руководство. Овде морам напоменути да лично нисам задовољан досадашњим радом овог Актива, посебо из разлога што сам у више наврата тражио од председника да покрене неке активности, али тога није било.

Такође, благовремено смо формирала и актив Форума жена који до сада из оправданих разлога није имао веће активности, али то свакако очекујемо у наредном периоду.

У извештајном периоду имали смо и наше представнике у Савету МЗ. У вези са овим, било је различитих мишљења, пре свега у вези формирања садашњег савета МЗ, чак и одређених неслагања међу члановима нашег Месног одбора. Лично знам, као члан Савета МЗ у протеклом периоду, да је рад наших представника изузено цењен и признат.

Када је у питању сарадња ГО СПС Лозница, може се рећи да нисмо у потпуности задовољни, а за овакву оцену има више разлога. Пре свега, због неангажовања по већ поменутој иницијативи за формирање Градске општине Бања Ковиљача. Али, ту су још нека питања која су од интереса за МЗ Б. Ковиљача, а која нису реализована и ако их је Скупштина града усвојила пре више година (приход од боравишне таксе, отварање канцеларије у Б. Ковиљачи као прелазна фаза за формирање градске општине, пре готово годину дана предао сам Иницијативу за формирање Градске општине Б. Ковиљача са потписима око 1250 грађана из Месних заједница Г. Ковиљача, 4 јули, Трбушница и Б. Ковиљача, у градску управу). О свим овим питањима више пута сам разговарао и подсећао председника ГО СПС Лозница, који је и председник Скупштине града, али ни једном није ни покушано да се реши, а што је најгоре, питање иницијативе са потписима грађана није се нашло на дневном реду Скупштине града, нити је Месна заједница као подносилац иницијативе до сада обавештена о било каквом исходу. Поред наведеног, дешавало се да на састанке наше Месне организације, и ако увек уредно позвани, не дође нико од предстанвика ГО СПС Лозница. У вези овога, у записницима са одржаних састанака Месне организације увек сам изражавао наше незадовољство због тога. Ипак, могли би се наћи и примери добре сарадње. Али, и поред свега, захвални смо свим члановима из руководства ГО СПС Лозница који нашу Месну организацију, у својим коментарима, оцењују као најбољу или једну од најбољих у оквиру ГО СПС Лозница, као и онима који су помагали у раду наше Месне организације.

Ево, то је оно што сам желео да вам представим као нашу активност произашлу из усвојених задатака за наредни период на прошлом Изборном састанку. Сви заједно смо се трудили да у остварењу тих задатака постигнемо што више и ја сам представио оно што је урађено. Очекујем и вашу оцену, свих вас, колико смо били успешни у том раду.

Поред тога, активно смо учествовали и дали пун свој допринос када су се одржавали избори на било ком нивоу. Увек смо поступали па захтевима и испуњавали задатке који су пред нас долазили од стране руководства ГО СПС Лозница. На време смо предузимали све потребне активности за успешно спровођење избора.

Што се тиче изборних резултата одржаних 2012. године морам подсетити да смо за локалне изборе остварили лошији изборни резултат у односу на изборе 2008. године. Били смо у коалицији са СДПС и освојили смо 177 гласова, а били смо на 6. месту у Б. Ковиљачи од укупно 11 листа које су учествовале на овим изборима.

За разлику од локалних, за изборе посланика за Скупштину републике Србије остварили смо бољи резултат. Били смо у коалицији са ПУПС и ЈС и добили смо поверење 499 бирача, тј. освојили смо треће место у Б. Ковиљачи од укупно осам листа.

Такође, наш председнички кандидат Ивица Дачић добио је поверење 418 гласача, или треће место од 11 кандидата .

На Вандредним парламентарним изборима одржаним 6. маја 2014. године освојили смо 406 гласова, што је било изнад просека на нивоу ГО СПС Лозница, гледано у процентима.

Као резиме, мора се рећи да је наша коалициона листа на нивоу ГО СПС Лозница, остварила лошији изборни резултатод резултата на изборима 2012. године.

2012. године освојили смо 7137 гласова или 17,75%

2014. године освојили смо 5666 гласова или 15,50%, што је за 1471 гласова мање

У извештајном периоду одржани су и избори за Савете МЗ у Граду Лозница. Група грађана у којој су били представници СПС освојила је 449 гласова што није било довољно за победу јер су остале групе грађана освојиле 733 гласа и имали су већину за формирање Савета МЗ.

Наравно, није то све што смо урадили. Радили смо ми и више од овога, па ћу покушати и то да вам представим.

У току извештајног периода може се слободно рећи да смо имали веома добру сарадњу са медијима. Одржали смо неколико конференција за медије где смо представили неке од наших активности, као и неке од проблема у МЗ Б. Ковиљача, пре свега из области инфрастуктуре, али и друге, као и предлоге за побољшање услова живота грађана Б. Ковиљаче. Готово све даље активности које будем навео објављиване су у медијима.

Пре нешто више од три године отворили смо сајт наше Месне организације на интернету и многе наше активноси и дешавања у Месној организацији постављамо на сајт. Вероватно смо једна од ретких Месних организација СПС која има свој сајт.

Од пре две године обележавамо 8. март "Дан жена" којом приликом наших другарицама поклањамо цвеће и организујемо скроман коктел. Желимо да ово настави и будући Месни одбор, односно да то постане традиција.

Наши чланови су преузели на себе обавезу и од пре две године одржавамо и уређујемо простор око спомен костурице у Б. Ковиљачи и полажемо венце на овом месту поводом 4. јула, Дана борца.

На принципу добровољности увели смо да сви чланови Месног одбора дају чланарину у износу од 100 динара месечно, те на тај начин прикупљамо новац за неке наше активности које сами иницирамо.

Од 2013. године почели смо да обилазимо, тј. да идемо у кућне посете нашим болесним и старијим члановима, који не могу да долазе на састанке Месне организације и упознајемо их са радом исте.

Такође, увели смо и праксу да представници наше Месне организације у случају смрти неког од наших чланова, организовано оду да изјаве саучешће породици и однесу венац у име Месне организације СПС Б. Ковиљача.

Ово су неке активности које смо увели као праксу и желимо да остане традиција и у раду Месног одбора који данас буде изабран, али ће свакако добро доћи и бити прихваћене, надам се, и нове иницијативе које нови Месни одбор буде покренуо.

Ето, ја бих са овим завршио моје излагање.

На самом крају желим да се захвалим као досадашњи преседник Месног одбора свим члановима Месног одбора на сарадњи, али и свима који су дали допринос да наша Месна организација дође на овај ниво. Новом Месном одбору и председнику желим да буду бољи од нас и нашу Месну организацију подигну бар за још један степеник на виши ниво.

Хвала свима!

После вођења расправе овај извештај је једногласно прихваћен и усвојен.

У расправи о раду организације и органа СПС Лозница, као тачки дневног реда, Јошић је представио став Месног одбора по овом питању.

Pretraga

logo.jpg

Opštinski odbori