Расправа о раду организације и органа СПС Лозница

Пре свега, мислим да је руководство ГО СПС Лозница требало да уради једну свеобухватну анализу на ову тему и да је као такву достави на расправу у Месне организације. Овако, на овај начин водити расправу рекао бих да није баш коректно. Не знам колико су сами чланови СПС у Месним организацијама били у прилици да прате рад саме Организације СПС и њених органа, да би сада могла да воде једну квалитетну расправу.

Када је у питању рад Организације СПС Лозница, треба рећи да у оквиру ГО СПС Лозница постоји 57 Месних организација, односно Месне организације СПС постоје у свих 56 Месних заједница, с тим што у Месној заједници Коренита постоје 2 Месне организације. Имајући у виду да је Месна организација основна ћелија у погледу деловања и рада Градске Организације, мислим да можемо рећи да нисмо у потпуности задовољни радом Организације СПС Лозница јер један број Месних организација не функционише, а такође један број Месних организација не испољава потребну активност. Чак, у неким Месним организацијама не постоје ни председници. Ипак, када је у питању рад Организације СПС Лозница, треба рећи да су неке Комисије и Савети формирани као радна тела Градске организације биле успешне у свом раду, и рад неких од ових Комисија и Савета треба похвалити.

Наравно да после овакве констатације за Организацију СПС Лозница, не можемо дати повољнију оцену ни за рад органа СПС Лозница. Као што знамо, органи ГО СПС су Градски одбор који има 81 члан, Извршни одбор који има 21 члана и председник ГО. Мислим да су сви органи ГО СПС Лознице морали уложити пре свега напоре у решавању проблема у раду Месних организација, мислим на оне Месне организације за које сам рекао да не функционишу како треба, или никако. Било је ту неких покушаја у том правцу, али не у довољној мери да би се ти проблеми решили. Градски одбор као и Извршни одбор доносили су у више наврата одређене планове и програме рада истих, као нпр. обиласци свих Месних организација, али то никада није у целости спроведено. Овакво стање у појединим Месним организацијама свакако се одразило и на лошије резултате на изборима, на свим нивоима, него што смо очекивали. О самим изборним резултатима оствареним у извештајном периоду говорио сам  у Извештају о раду за протекли период у првој тачки дневног реда. Овде бих се са неколико реченица осврнуо на предизборну кампању вођену за парламентарне изборе одржане 6. маја 2014. године. Мислим да ова кампања није била успешна, осим можда завршне одржане у Спортском центру. Мислим да однос наших коалиционих партнера према СПС није био коректан, нарочито имајући у виду однос одборника ЈС у Скупштина града Лозница према председника Скупштине, а нашем председнику ГО СПС. По нашем мишљењу, пропаганда за ове изборе била је веома скромна. Издато је 5 саопштења Изборног штаба, одржано је 5 конференција за медније, посланички кандидати 4 у програмима локалних ТВ-а, као и председник ГО СПС-једном. Такође, информације о нашој кампањи преносили су још "Лозничке новости" и "Дрина радио". Имали смо летке на којима су били представљени председник СПС и наши посланички кандидати. Поред овог, имали смо врло мало оловака и упаљача, као и неколико билборда на подручју града Лозница, у Бањи Ковиљачи и Лешници. Мислимо да је сама кампања морала бити доста агресивнија.

Предлажемо да после ових избора у СПС, најуже руководство ГО СПС Лозница буде лично задужено са одређеним бројем Месних организација и да буде одговорно за њихов рад и стање у њима.

Током вођења расправе у вези овога, највише примедби било је на рад наше одборничке групе у Скупштини града Лозница  где им се посебна примедба ставља на њихову неактивност, тј. неучествовање у расправама на седницама Скупштине града Лозница, па се стиче утисак да немамо одборнике у Скупштини. Постављено је питање ко обавља функцију шефа одборничке групе, имајући у виду да је претходни одавно поднео оставку.

 

Извештај о раду Месне организације СПС Бања Ковиљача за период мај 2011. године октобар 2014. године

На самом почетку овог извештаја желим да вас подсетим да смо ми пре непуне четири године, на прошлом изборном састанку који је одржан 15.маја 2011. године, прихватили и усвојили задатке за наредни период, што нам је и било у највећој мери водиља у нашем раду у извештајном периоду. И како смо тада рекли, за деловање и рад сваког члана, за њихову активнос, одговорно је руководство, тј Месни одбор на челу са председником. Морам рећи да је први циљ новоизабраног Месног одбора био усмерен на консолидацију и што боље организовање даљег рада наше Месне организације, како би се створила што повољнија клима у погледу успешног рада у остваривању свих задатака који су били пред нама у наредном периоду. И управо смо сви ми и уложили максимум напора да тада планиране задатке и остваримо, или да их остваримо у што је могуће већој мери. Зато ћу покушати да представим, или је можда боље рећи да подсетим, шта смо ми то радили у извештајном периоду.

Како је омасовљење партије перманентан задатак, настојали смо да се пријему нових чланова свих узраста, али пре свега младих, посвети пуна пажња. Трудили смо се да активирамо и наше чланове који су се мало "успавали", али смо улагали напоре да привучемо пажњу и оних неопредељених у погледу припадности било којој политичкој опцији, како би на будућим изборима који су били пред нама, своју наклоност поклонили нама. Мислимо да смо по овом питању били успешни, учлањено је доста нових чланова свих узраста, а нарочито младих. Наравно, ово мора да буде први задатак и новог руководства Месне организације на челу са председником.

Састанке Месног одбора одржавали смо уредно, увек када је за тим била потреба, као и састанке Месне организације. Можда није одржан довољан број састанака Месне организације, али на ове састанке пре свега утиче потреба која произилази из задатака које пред нас ставља руководство ГО СПС Лозница. Како, по нашој оцени, руководство ГО СПС Лозница у извештајном периоду није испољило довољну активност, самим тим се и пред нама нису појављивали задаци који би изискивали чешћа окупљања свих чланова Месне организације. За сва важнија дешавања, састанци Месне организације су одржавани, а одзив чланова био је променљив,некада у већем, али некада у мањем броју присутних.

Када је у питању наша активност везано за иницијативу да Месна заједница Бања Ковиљача добије статус Градске општине, морам рећи да ту нисмо остварили жељени резултат, али такође желим да нагласим недовољну активнос пре свега наших чланова, мислим на чланове из редова СПС, који су на позицијама где су могли, да је било воље, или је можда нешто друго у питању, да се ангажују и ово питање бар покрену са мртве тачке. Али, на жалост, нико од њих никада није ни поменуо ову иницијативу. Наш Месни одбор је по овом питању предузимао одређене активности, али без подршке оних које сам поменуо, нисмо могли ништа. Овде пре свега мислим на нашу одборничку групу у Скупштини града Лозница. Такође, председник Скупштине града Лозница, а уједно и председник ГО СПС Лозница могао је по овом питању да да свој допринос. Подсетићу још да смо одржали заједнички састанак са представницима Месног одбора СПС Лешница, где смо усвојили одређене закључке о вођењу заједничких активноси по овом питању. Имали смо искрену вољу и жељу да наставимо даљи заједнички рад по овим закључцима, али из нама непознатих разлога ова активност је од стране Месног одбора Лешница прекинута. Морам да кажем да смо ми у нашем Месном одбору били мишљења да је овакав начин рада и повезивања Месних организација користан са аспекта интереса СПС у целини. Нису овде били само закључци по питању формирања Градских општина, било је ту још добрих идеја. Зато наш Месни одбор предлаже да се, где год је то могуће, уведе ова пракса повезивања и заједничког рада појединих Месних организација са циљем решавања истих или сличних проблема у појединим Месним заједницама. Мислим да би овакав начин рада допринео популаризацији СПС.

Прва смо Месна организација у оквиру ГО СПС Лозница која је формирала Актив младих и изабрала њихово руководство. Овде морам напоменути да лично нисам задовољан досадашњим радом овог Актива, посебо из разлога што сам у више наврата тражио од председника да покрене неке активности, али тога није било.

Opširnije: Извештај о раду Месне организације СПС Бања Ковиљача за период мај 2011. године октобар 2014. године

 

У нашој Месној организацији одржани редовни избори

 

У оквиру редовних избора у СПС, у петак 24.октобара 2014. године одржани су избори и у нашој Месној организацији.

За председника МО поново је једногласно изабран Јошић Радосав, досадашњи председник, и њему је ово трећи мандат за редом.

За секретара МО изабран је Пурић Драган, а за благајника Јовић Слободан.

За поверенике за чланство, који са председником, секретаром и благајником чине Месни одбор, изабрани су:

 

1.  Божић Милован

2.  Маринковић Драган

3.  Миладиновић Драгана

4.  Максимовић Бранка

5.  Видаковић Миладин

6.  Јовановић Ђорђе

7.  Бабаљ Стана

8.  Жупанчић Владо

9.  Негић Миливоје

10. Живковић Небојша

11. Танацковић Живан

12. Ђурић Милош

13. Лазаревић Војислав

14. Голијан Драгомир

15. Стојановић Снежана

16. Младеновић Милка

17. Дупљанин Томислав

18. Јошић Душица

19. Јовић Милева

20. Стаменић Никола

 

На овом изборном састанку усвојени су предлози кандидата за све функције у оквиру ГО СПС Лозница, као и предлози кандидата за фунције на вишим нивоима у оквиру СПС.

Пре свих изборних радњи тј. пре него што се прешло на изборе на нивоу Месне организације, или предлагања кандидата за функције на вишим нивоима, председник МО Јошић, поднео је извештај о раду у периоду између два изборна састанка, па овај Извештај представљамо у целини.

 

POVODOM PREDSTOJEĆIH IZBORA ZAKAZANIH ZA 16.MART 2014.

Održan promotivni skup poslaničke liste Ivica Dačić- SPS-PUPS-JS.

U Nedelju, 09.03.2014. godine sa početkom u 11,00 u prepunoj sali"Doma kulture" u Banji Koviljači održan je veoma uspešan promotivni skup poslaničke liste Ivica Dačić- SPS-PUPS-JS.

Prisutnim članovima ovih stranaka koje čine našu koaliciju, kao i drugim zainteresovanim građanima, obratili su se kandidati za narodne poslanike u Skupštini Republike Srbija, Nenda Borovčanin i Dragan Pavlović, oba kanditi ispred stranke SPS.

Pored njih, govorili su i Jovan Todorović predsednik GOSPS Loznica, dr. Nikola Sremčević predsednik GOPUPS Loznica, dr. Aleksandar Jokić potpredsednik GOPUPS Loznica i potpredsednica GOJS Aleksandra Milošević.

U svom obraćanju prisutnima svi govornici su u glavnom predstavili dosadašnje uspešne rezlultate u radu ove koalicije, ali i ono šta bi u narednom periodu trebalo da se radi, ako budemo u vlasti.

"Ova predizborna kampanja ulazi u završnu fazu, u finiš. Kao i u prethodnim predizbornim kampanjama, i ove godine imamo priliku da slušamo lidere, ili predstavnike gotovo svih političkih stranaka kako građanima obećavaju sve i svašta. Tačnije, govore im ono što misle da građani žele da čuju, a ne ono što treba da čuju. Drugim rečima, ne govore im istinu. Na našu sreću i veliko zadovoljstvo na ovom našem današnjem promotivnom skupu nije bio takav slučaj. Slušali smo veoma iskrena obraćanja sa realnim predstavljanjem stanja u našoj zemlji i predstavljanjem ideja kako bi se nagomilani problemi na što bolji način prevazišli i stvorili povoljniji uslov za život svih građana, kaže Radosav Jošić predsednik MOSPS Banja Koviljača.

Posebno zadovoljstvo Jošić je izrazio zbog velikog broja prisutnih građana na ovom promotivnom skupu: "Prisustvo ovako velikog broja zainteresovanih građana za predstavljanje naše poslaničke liste daje nam za pravo da očekujemo veoma dobar rezultat na ovim izborima, možda najbolji od svih dosadašnjih. Lepo je videti da veliki broj građana  ima poverenje u ovu koaliciju i njene poslaničke kandidate, što daje još više motiva da se u narednim danima dodatno angažujemo i u još većoj meri popularišemo našu poslaničku listu. Zato i ovim putem pozivamo građane da u što većem broju izadju na izbore 16.marta i na glasačkom listiću zaokruže listu pod rednim brojem 2- Ivica Dačić- SPS-PUPS-JS", zaključio je Jošić.

 

U NAŠOJ MESNOJ ORGANIZACIJI OBELEŽEN 8.MART

Povodom 8. marta, međunarodnog praznika Dana žena, u našoj Mesnoj organizaciji održana je skromna svečanost, ali dan ranije, u petak 7.marta. Toga dana, svim drugaricama iz naše Mesne organizacije koje su se odazvale na poziv Mesnog odbora da prisustvuju ovoj skromnoj svečanosti, uručeno je cveće. Nakon toga, održan je prigodan koktel uz prisustvo jednog broja drugova iz naše Mesne organizacije.

Sa zadovoljstvom konstatujemo da se ova svečanost uklapa u našu prošlogodišnju želju, kada smo prvi put obeležili 8.mart, da ovakav način obeležavanja 8.marta postane tradicija u našoj Mesnoj organizaciji.

Za sada, sve ide željenim tokom i nadamo se da će tako ostati i u narednim godinama.

 

U našoj mesnoj organizaciji podeljeni poklon paketići

Povodom Božića i pravoslavne Nove godine, deci samohranih roditelja- naših članova, kao i deci naših članovi koji su slabijeg materijalnog stanja, podeljeni su poklon paketići.

Najpre smo poklon paketiće deci podelili na Badnji dan, 06.januara 2014. godine, a zatim na pravoslavnu Novu godinu, 13.januara 2014. godine.

U oba ova slučaja podeljeno je ukupno 21 poklon paketić deci do 12 godina starosti.

Naravno, zadovoljstvo i zahvalnost za uručene poklon paketiće, u ime dece, izrazili su roditelji.

 

Uručene članske kartice novim članovima MO SPS Banja Koviljača

Prijem novih članova je jedan od najvažnijih i stalnih zadataka u našoj Mesnoj organizaciji i tome pridajemo veliki značaj.

Tako smo na sastanku Mesne organizacije SPS Banja Koviljača održanom 12.01.2014. bili u prilici da uručimo članske kartice novim članovima Mesne organizacije, primljenim u naše redove u nekoliko poslednjih meseci .

Ovom prilikom članske kartice uručene su za 24 novoprimljena člana.

Članske kartice novim članovima uručio je Miša Dragišić, sekretar IOGO SPS Loznica, koji je prisustvovao ovom sastanku.

Sa prijemom novih i reaktiviranjem starih članova koji su se iz nekog razloga pasivizirali, nastavićemo i u narednom periodu.

 

Obavljene posete najstarijm i bolesnim članovima

Na jednoj od sednica Mesnog odbora, predsednik MO Jošić predložio je da se posete najstariji i bolesni članovi naše MO. Ovaj predlog jednoglasno je prihvaćen pa su od članova Mesnog odbora formirane grupe i dogovoreno je kako će se obaviti posete. Posete su obavljene u preiodu od 10. - 17. aprila 2013.

Svi naši članovi kod kojih smo išli u posetu, bili su prijatno iznenađeni i oduševljeni ovim posetama. Na nekim mestima bilo je i suza. U ovim posetam pričalo se uglavnom o radu naše partije kako u pogledu vođenja državne politike, tako i o našem učešću u lokalnoj vlasti.

"Cilj nam je bio da našim drugaricam i drugovima kojima smo išli u posetu, stavimo do znanja da nisu zaboravljeni, da mislimo na njih. Namerno smo izabrali ovaj period da se ne bi stekao utisak da mislimo na njih samo u vreme izbora, kada je potrebno da nam daju svoj glas" kaže predsednik MO Jošić.

Ovom prilikom posetili smo 16 drugarica i drugova, a sa ovakvom praksom nastavićemo i u narednom periodu.

 

Jošić ostaje na čelu MO

U nedelju, 17.03.2013. godine u prisustvu većeg broja članova, održan je sastanak Mesne organizacije SPS Banja Koviljača. Jedna od tema koje su se našle na dnevnom redu ovog sastanka, bio je nedavni predlog za smenu predsednika Mesnog odbora, Radosava Jošića.
U svom obraćanju članovima Mesne organizacije po ovom pitanju, Jošić je objasnio kako je došlo do predloga za njegovu smenu, a zatim detaljno obrazložio sve u vezi načina konstituisanja Saveta MZ Banja Koviljača, što je i bilo povod da se zatraži njegova smena. Na kraju svog obraćanja, Jošić je predložio i zamolio da se izjašnjavanje o njegovoj smeni obavi tajnim glasanjem, a zatim stavio na uvid glasačke listiće koje je za tu namenu pripremio.
Međutim, Milivoje Dragišić, sekretar IO GO SPS Loznica, koji je zajedno sa potpredsednicom GO SPS Loznica Ljilanom Janjić, prisustvovao ovom sastanku, zatražio je da se prisutni članovi najpre izjasne da li u opšte da se glasa o Jošićevoj smeni,a nakon toga, ako se donese odluka da se pristupi glasnju, da se odluči da li će glasanje biti javno ili tajno. Isto mišljenje izrazili su i pojedini članovi Mesne Organizacije , pa je Jošić stavio na glasanje predlog kako bi se utvrdilo da li će se glasati o njegovoj smeni. Nakon obavljenog glasanja, jednoglasno je donešena odluka da se ne vrši glasanje o Jošićevoj smeni, već da on i dalje ostane na čelu MO SPS Banja Koviljača.

 

Obeležen 8 mart - dan žena

Na inicijativu mladih socijalista, ali uz svesrdnu podršku i pomoć Mesnog odbora, u našoj Mesnoj organizaciji po prvi put je obeležen 8 mart - dan žena. Skromna svečanost održana je u četvrtak 7. marta, u 16,00h u "Plavoj sali" hotela "Podrinje". Tom prilikom, svim drugaricama naše Mesne ogranizacije koje su se odazvale na poziv Mesnog odbora za ovu svečanost, uručeni su karanfili. Svečanosti su prisustvovali i članovi Mesnog odbora "jačeg pola", pa smo svi zajedno uz prijatno i lepo druženje, naravno uz skroman koktel, proveli ovo vreme.
Ovaj događaj u našoj Mesnoj organizaciji zabeležila je ekipa TV Podrinje. Naravno, cveće je uručeno i ženskom delu ove TV ekipe.
U toku trajanja ove svečanosti, mladi aktivisti MO SPS Banja Koviljača podelili su u banjskom parku tridesetak karanfila damama koje su se u tom momentu našle na tom mestu. Ovaj gest prihvaćen je srdačno i sa velikim oduševljenjem od dama koje su dobile karanfile i prolaznika koji su se tu našli.
Naš Mesni odbor nastojaće da ovakav način obeležavanja 8. marta postane tradicionalan.

 

MO SPS Banja Koviljaca održao konferenciju za medije

U ponedeljak 25.02.2013.godine MO SPS u Banji Koviljaci održao je konferenciju za novinare. Na ovu konferenciju odazvali su se predstavnici: TV Podrinje, TV LOTEL i Loznickih novosti. Predsednik MO SPS Banja Koviljaca, Radosav Jošic izmedu ostlog je rekao:

Opširnije: MO SPS Banja Koviljaca održao konferenciju za medije

 

Zatražena smena predsednika Mesnog odbora

Na sednici Mesnog odbora održanoj 28.1.2013.godine član MO Milivoje Negić predložio je da odmah sa mesta predsednika MO SPS Banja Koviljača bude smenjen Radosav Jošić. Kao razlog za njegovu smenu, Negić je naveo činjenicu da je Jošić kao kandidat i član Saveta MZ Banja Koviljača sa liste Grupe građana "Složno za Banju Koviljaču", prilikom konstituisanja Saveta MZ Banja Koviljača, glasao za predsednika i zamenaika predsednika MZ za članove koji su bili kandidata druge dve liste Grupa građana koji su učestvovali na ovim izborima za Savet MZ Banja Koviljača.

Opširnije: Zatražena smena predsednika Mesnog odbora

 

Branka Maksimović novi odbornik u Skupštini grada Loznica

Posle održanih izbora 6 maja na lokalnom nivou za odbornike u Skupštini grada Loznica, MO SPS iz Banje Koviljače i ovog puta ima iz svojih redova odbornika u Skupštini grada Loznica, a to je BRANKA MAKSIMOVIĆ. Samim tim prestao je mandat našem odborniku u prethodnom sazivu Skupštine grada Loznica Radosavu Jošiću.
Novom odborniku želimo uspešan rad u Skupštini grada Loznica.

 

Izabrano rukovodstvo mladih socijalista

U sredu, 16.01.2013. godine u Mesnoj organizaciji SPS Banja Kovilača izabrano je rukovodstvo mladih socijalista. Za predsednika je izabran Miladin Vidakovic za podpredsednika Mihailo Šojic i za sekretara Ana Jošić.

Ovo je prva Mesna organizacija u okviru gradske organizacije SPS Loznica u kojoj je izabrano rukovodstvo mladih socijalista sa ciljem da se aktivno uključe u rad.

 

Prihvaćeni zakljukčci sa zajedničkog sastanka u Lešnici

Mesni odbor SPS Banja Koviljača na svojoj sednici održanoj 05.12.2012. godine, kao i Mesna organizcija na sastanku održanom 08.12.2012. godine jednoglasno su prihvatili zaključke usvojene na zajedničkom sastanku predstavnika MO SPS Banje Koviljače i Lešnice.

Tekst usvojenih zaključaka glasi:

1. Mi, predstavnici SPS Banja Koviljača i Lešnica na ovom sastanku u Lešnici dajemo predloge svojim Mesnim organizacijama da u buduće zajednički nastupamo u svim inicijativama za formiranje gradskih opština Banja Koviljača i Lešnica,

2. Takođe se predlaže MO da traže zvanično od GO SPS Loznica realizaciju ranije donete odluke GO SPS Loznica o prihvatanju inicijative za formiranje gradskih opština,

3. Podržava se inicijativa potpisnika zahteva građana sa područja gornjeg Jadra u vezi formiranja gradske opštine sa središtem u Dragincu,

4. Da se zaduže novoizabrani članovi Saveta MZ iz redova SPS, da na jednoj od prvih sednica Saveta MZ traže podršku ovakoj inicijativi od svih članova Saveta MZ,

5. Da se tokom 2013. godine intezivira ova inicijativa poštovanjem svih zakonskih procedura i da se u toj godini i realizuje, a sve u cilju proklamovane decentralizacije vlasti,

6. Ove dve Mesne organizacije nastaviće saradnju sa ciljem popravljanja rejtinga SPS u tim sredinama.

MO SPS Banja Koviljača

predsednik

Radosav Jošić

 

MO SPS Lešnica

Predsednik

Dragan Pavlović

 

Održan zajednički sastanak MO SPS Banja Koviljača i MO SPS Lešnica

U subotu, 01.12.2012. u Lešnici je održan zajednički sastanak predstavnika MO SPS Banja Koviljača i MO SPS Lešnica.

Tema ovog sastanka bila je: zajedničke aktivnosti u daljem radu naša dva mesna odbora, a pre svega u pogledu formiranja gradskih opština.

Cilj ove zajedničke aktivnosti jeste popravljanje rejtinga SPS-a u tim sredinama, kao i rešavanje svih problema u ove dve mesne zajednice. Na ovom sastanku usvojeni su određeni zakljuključci koji će se staviti na usvajanje Mesnim odborima ove dve Mesne organizacije, a nakon toga će biti zvanično objavljeni.

 

Savet Mesne zajednice održao konferenciju za novinare

Rukovodstvo MZ Banja Koviljača na ovoj konferenciji predstavilo rezultate trogodišnjeg rada ocenjujući da bi status Gradske opštine doprineo bržem razvoju ovog turističkog mesta.

Radosav jošić, predsednik našeg MO i član Saveta MZ, na ovoj konfereenciji izmedju ostalog je rekao da se svi infrastrukturni radovi u Banji Koviljači odvijaju preko JP"Direkcija" i da MZ u tim poslovima nema nadležnosti, ali je ipak svake godine izdvajan deo novca za nasipanje ulica i puteva rizlom. Takodje, Jošić je rekao da u Banji Koviljači postoji dosta porblema koji su van domena Saveta MZ, a čije rešavanje bi mnogo značilo, i naveo neke od njih:

Opširnije: Savet Mesne zajednice održao konferenciju za novinare

 

Mesni odbor SPS Banja Koviljača održao konferenciju za novinare

MO SPS Banja Koviljača održao je 21.08.2012.godine konferenciju za novinare.Ovoj konferenciji odazvali su se novinari TV Lotel i Lozničkih novosti.

Konferenciji su prisustvovali potpredsednici GO SPS Loznica Dragan Pavlović i Sava Babić.

Povod za održavanje konferencije bilo je uručenje članskih kartica za 40 novoprimljenih članovih u našoj MO kao i predstavljanje inicijative za rešavanje infrastrukturnih problema u MZ Banja Kovoljača.

U svom obraćanju novinarima, predsednik Mo SPS Radosav Jošić, izmedju ostalog je rekao:

Opširnije: Mesni odbor SPS Banja Koviljača održao konferenciju za novinare

 

Jošić ponudio ostavku

Na sednici Mesnog odbora SPS Banja Koviljača na kojoj je vršena analiza izbornih rezultata na lokalnim izborima održanim 6.maja, a raspravljajući o postignutim rezultatilma na području MZ Banja Kovljača, Radosav Jošić ponudio je ostavku na mesto predsednika MO kao čin lične odrgovrnosti jer je smatrao da ostvareni izborni rezultat nije dobar i da je morao biti bolji.

Posle rasprave o ponuđenoj ostavci, zaključeno je da ostavka ne dolazi u obzir i daje se puna podrška i poverenje Jošiću da nastavi rad na mestu predsednika MO.

 

Ocena izbornih rezultata na lokalnom nivou

Ubrzo posle održanih izbora za loklne organe vlasti,naš mesni odbor je izvršio detaljnu analizu ostvarenih izbornih rezultata i u vezi sa tim doneo je sledeći zaključak:

- ostvareni izborni rezultat na području mesne organizacije Banja Koviljačla nije onakav kakav smo očekivali, mogao je biti bolji, ali da značajnu odgovornost snosi i najuže rukovodstvo GO SPS Loznica koje se nije dovoljno angažovalo u cilju rešavanja nagomilanih problema u MZ Banja Koviljača, a naročito u pogledu formiranja Gradske opštine Banja Koviljača.Sa druge strane i ono sto je uradjeno, predstavnici SPS u lokalnoj vlasti nisu na pravi način predstavili da su i sami dali lični doprinos da to bude uradjeno.

Takodje, usvojen je zaključak kojim se postavlja pitanje i traži dublja analiza šta su razlozi zbog kojih dolazi do značajnog osipanja članstva SPS, kao i samih kadrova SPS koji napustaju redove  SPS-a. Zato se traži da se o ovom pitanju raspravlja na jednoj od prvih narednih sednica Gradskog odbora SPS Loznica i da Gradski odbor u vezi ovoga zauzme svoj stav.

 

Novac od boravišne takse mesnim zajednicama

Na 25-oj sednici Skupštine grada Loznica, na predlog odbornika Radosava Jošića, koji je inače predsenik našeg MO SPS, odbornici su usvojili odluku po osnovu koje će iz budžeta grada Loznica, svakoj mesnoj zajednici na području grada Loznica na čijoj teritoriji je naplaćena boravišna taksa, 80 % od ukupnog iznosa naplaćene boravišne takse u toj MZ za svaku godinu, biti dato na korišćenje toj mesnoj zajednici.

Na ovaj način, MZ Banja Koviljača dobiće na korišćenje značajan iznos novčanih sredstava što će doprineti bržem rešavanju nagomilanih problema, pre svega u oblasti infrastrukture, a sve u cilju bolje turističke ponude u Banji Koviljači.

 

Bez očekivanog rezultata

Na svojoj sednici održanoj 02.08.2011.godine mesni odbor je doneo odluku, i zadužio predsednika MO, da inicira održavanje sastanka predstavnika svih političkih stranaka iz Banje Koviljače - drugog po redu, na koje bi se nastavile aktivnosti vezano za dobijanje statusa gradske opštine Banja Koviljača.

Ovaj sastanak je ubrzo održan, ali nije dao očekivane i željene rezultate.Pojedine stranke čak nisu dobile ni saglasnost svojih Gradskih odbora za aktivnosti po ovom pitanju, kako je na prvom ovakvom sastanku dogovoreno.

Naš mesni odbor nastaviće i dalje aktivnosti po ovom pitanju.

 

Dobijena podrška GO SPS Loznica za dobijanje statusa gradske opštine Banja Koviljača

Na svojoj sednici održanoj 12.04.2011. godine GO SPS Loznica doneo je jednoglasnu odluku da se podržava inicajetiva Mesnog odbora Banja Koviljača da MZ Banja Koviljača dobije status gradske opštine u okviru grada Loznica.U sklopu ove odluke data je saglasnost predsedniku Mesnog odbora i Mesnom odboru da mogu dalje da vode aktivnosti po ovom pitanju.

 

Razgovor sa drugim strankama o formiranju gradske opštine Banja Koviljača

Na inacijativu predsednika našeg mesnog odbora u Banji Koviljači je 23.01.2011. održan sastanak na kojem su prisustvovali predstavnici gotovo svih političkih stranaka iz Banje Koviljače.Tačnije, bili su prisutni prestavnici SPS, DS, G17, DSS, SRS i SNS.Pored njih, sastansku je prisustvoao predsednik Saveta MZ Banja Koviljača, direktor JP "Direkcija za upravljanje i razvoj Banje Koviljače", narodni poslanik iz Banje Koviljače Mihailo Purić i odbornici u Skupštini grada Loznica iz Banje Koviljače dr.Ljiljana Dražić, Dejan Stalović i Radosav Jošić.Jedina tema o kojoj se razgovaralo na ovom skupu bila je inicijativa da MZ Banja Koviljača dobije status gradske opštine.Posle iscrpne rasprave, svi prisutni bili su jednoglasni da se podrži ova inicijativa.Donešen je zaključak da se ovakav sastanak održi ponovo, a da u medjuvremenu presednici mesnih odbora svih političkih stranaka iz Banje Koviljače zatraže i dobiju podršku svojih gradskih odbora po ovom pitanju.

 

Dugoročni program razvoja mesne zajednice Banja Koviljača

U okviru svoje aktivnosti , MO SPS Banja Kovilača sačinio je dugoročni program razvoja MZ Banja Kovilača koji ovde predstavljamo , u  nešto skraćenom obliku .

U postavljanju i utvrđivanju programskih zadataka i aktivnosti MO za naredni period , pošlo se od realne procene ekonomskog stanja države , Grada Loznica i MZ Banja Koviljača i uticaja SPS kao političke partije .

Pre svega , posećamo da je  1995. godine Odlukom SO Loznica , obrazovani JP " Direkcija za upravljanje i razvoja Banje Koviljače " Banja Koviljača . Ovo preduzeće je preuzelo ingerencije JP " Grad " i JKP " Naš dom " iz Loznice koji su do tada iz različitih razloga zapostavili razvoj Banje Koviljače  .

 

Opširnije: Dugoročni program razvoja mesne zajednice Banja Koviljača

 

Kraljevski tretman u Banji Koviljači

 
Banja Koviljača, elitna zdravstvena ustanova za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju, nalazi se u istoimenom gradicu nadomak Loznice, na nadmorskoj visini od 128 metara.
Glavni zdravstveni aduti ove banje i samog mesta jesu izvori sumporovite vode kao i lekovitog blata, zbog čega je podrinjska lepotica pogodna za lečenje ljudi koji imaju problema sa reumatizmom, osteoporozom, degenerativnim mišićnim oboljenjima, bolestima kičme, oštećenjem zglobova i perifernog nervnog sistema, oporavkom posle povreda, ginekološkim bolestima, sterilitetom, kao i kožnim oboljenjima. Medutim, tradicionalne blagodeti ovog prirodnog lečilišta u kombinaciji sa svim onim što pruža savremena fizikalna medicina i rehabilitacija samo su deo, doduše nezanemarljiv, ponude ove banje.
Po svojim smeštajnim kapacitetima, kvalitetnoj ishrani i vrhunskoj usluzi, ubraja se u red evropskih hotela visoke kategorije. Gostima Banje Koviljače na raspolaganju su galerija, bogata biblioteka, interni radio i televizija, bioskop, frizersko-kozmetički salon, kao i široka lepeza kulturno-zabavnih sadržaja poput raznovrsnih poetskih večeri, koncerata i pozorišnih predstava.
Kada se na ovo doda i da banju poseti i 10.000 posetilaca, od čega su 1.500 iz inostranstva, onda je pridev „kraljevska" koji se uz nju vezuje sasvim opravdan.
 

Istorijat

Malo vremeplova

Tog leta i jeseni 1990. godine, bubnjevi rata okružili su sa svih strana granice države Jugoslavije. Višedecenijske protivurečnosti, ohrabrene padom “berlinskog zida” i narušavanjem svetske ravnoteže, naglo su izbile na površinu. Od Versajskog pakta i rođenja prve Jugoslavije prošle su bile 72 godine. Strane koje su posle Prvog svetskog rata smatrale nastanak ove zemlje svojim gubitkom, rešile su da pokušaju povratiti izgubljeno.

Na temelju procene da je Savez komunista odigrao do kraja svoju istorijsku ulogu, nastala je Socijalistička partija Srbije.

U lozničkom kraju, prema ranije utvrđenom kalendaru Socijalističke partije Srbije, do polovine oktobra, većina mesnih organizacija je okončala izbore. Do tog vremena predloženo je 55 kandidata za predsednika Opštinskog odbora, 33 za sekretara, a ova partija je na području cele Opštine već imala 6200 članova. U broju od 23. novembra 1990. godine, Lozničke novine pod naslovom “doktor Petrović predsednik” beleže:

“Drugog dana novembra završeni su izbori u Opštinskom odboru Socijalističke partije u Loznici. Za predsednika odbora izabran je doktor Milan Petrović, hirurg, direktor Zdravstvenog centra, a za podpredsednika Radovan Simić, profesor, direktor Narodne biblioteke, Milivoje Miletić, mašinski inžinjer I Dragutin Đurić, vlasnik privatnog preduzeća “Luk”. Sekretar Izvršnog odbora je Vojislav Gordanić, prosvetni radnik”.

Opširnije: Istorijat

 

Pretraga

logo.jpg

Opštinski odbori